wrz 222014

Salesforce – Zablokowane pole Master-Detail po utworzeniu rekordu

Pracując jako Salesforce Developer spotykam się z różnymi problemami natury zarówno konfiguracyjnej jak i programistycznej. Jednym z problemów był przypadek, kiedy na customowym obiekcie utworzyłem m.in. pole typu Master-Detail do innego customowego obiektu. Kiedy utworzyłem rekord na obiekcie child, wchodząc ponownie w jego edycję nie mogłem zmienić wartości tego pola.

Jak się okazało to wewnętrzne ograniczenie Salesforce’a (brak edycji wartości pola Master-Detail niezależnie od uprawnień do odczytu / zapisu). Na szczęście od wersji Summer’12 można zmienić przypisanego rodzica w rekordzie z polem Master-Details. W tym celu należy włączyć opcję „Allow reparenting” w ostawieniach pola Master-Detail.

Summer ’12 Force.com Platform Release – New Master-Detail Relationship Option

salesforce-master-details

Tagged with , , , , 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.