paź 242014

Salesforce – Jak pobrać wartości picklisty do Apex / Visualforce

Aby pokazać listę wartości w Visualforce należy stworzyć następującą metodę Apex

public List<Selectoption> getItemsList(){
 List<SelectOption> options = new List<SelectOption>(); 
 List<Schema.Picklistentry> fieldResult = CustomObjectName__c.CustomFieldName__c.getDescribe().getPicklistValues();
 options.add(new SelectOption('', '-- select -- '));
 for(Schema.PicklistEntry f : fieldResult) {
	 options.add(new SelectOption(f.getValue(), f.getLabel()));
 }
 return options;
}

A następnie wyświetlić ją na stronie Visualforce

<apex:pageBlockSectionItem>
  <apex:outputLabel value="{!$ObjectType.CustomObjectName__c.fields.CustomFieldName__c.label}" />
  <apex:selectList value="{!items}" multiselect="false" id="items" size="1">
    <apex:selectOptions value="{!ItemsList}" />
  </apex:selectList>
</apex:pageBlockSectionItem>
Tagged with , , 0 komentarzy

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Please enter your name, email and a comment.