salesforce

maj 222015

Salesforce – How can I get the code coverage of a class / org?

To get code coverage of a class or all classes you can use Tooling API on objects like:

  • ApexCodeCoverage – contains coverage per class per test class
  • ApexCodeCoverageAggregate – contains coverage per class for all test classes
  • ApexOrgWideCoverage – contains coverage overall for all classes in the org
The best way is run queries using Developer Console

Czytaj więcej …

Tagged with , , , , , , 0 komentarzy
mar 192015

Salesforce – How to access Owner custom fields in a SOQL query?

Today I came across a problem with accessing Owner custom fields (for the User object I had several of these fields).

I only could access few standard fields like Owner.Name, Owner.FirstName without problems.

SELECT Id, Name, Owner.Name, Owner.FirstName, Owner.Store_Name__c
FROM CustomObject__c
WHERE Id = :ourId

ERROR at Row:1:Column:74
No such column ‚Store_Name__c’ on entity ‚Name’.

Czytaj więcej …

Tagged with , , , 0 komentarzy
lut 242015

Salesforce – How to show different error messages in Apex / Visualforce?

When we build custom Visualforce page, there are times we want to send some error message to user saying that something went wrong or additional data is required. Other time we want just inform him, that process bas been successfully ended.

We can do this by showing different types Apex page message severities. To do this, just use one of the following: Czytaj więcej …

Tagged with , , , , , 0 komentarzy
lis 202014

Salesforce – Jak pobrać listę plików z Chatter Files powiązanych z rekordem

Pliki powiązane z rekordem można przechowywać na 2 sposoby: jako załączniki (w sekcji Notes & Attachements) oraz jako Salesforce Content (wykorzystując Chatter Files)

Stanąłem ostatnio przed zadaniem stworzenia strony Visualforce, która osadzona na Page Layout jako inline Visualforce pokazywała będzie pliki dodane przez Chatter Files powiązane z przeglądanym rekordem. Samo dodawanie odbywa się przez Chattera. Przypisanie Topicu do wpisu w Chatterze traktowane jest jako kategoria pliku, co pozwala później filtrować dodane pliki.

Czytaj więcej …

Tagged with , , , , , , 2 komentarze
wrz 222014

Salesforce – Zablokowane pole Master-Detail po utworzeniu rekordu

Pracując jako Salesforce Developer spotykam się z różnymi problemami natury zarówno konfiguracyjnej jak i programistycznej. Jednym z problemów był przypadek, kiedy na customowym obiekcie utworzyłem m.in. pole typu Master-Detail do innego customowego obiektu. Kiedy utworzyłem rekord na obiekcie child, wchodząc ponownie w jego edycję nie mogłem zmienić wartości tego pola. Czytaj więcej …

Tagged with , , , , 0 komentarzy